Класиранe за допълване на група по Еразъм+

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

Класиранe за допълване на група при подбора на ползватели /учeници/
от СПГ "Алеко Константинов" по проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение", Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” - 1-ва група

Класирането може да видите ТУК.

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ