Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 4 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес168
mod_vvisit_counterВчера237
mod_vvisit_counterТази седмица937
mod_vvisit_counterТози месец6735
mod_vvisit_counterВсичко732948

За проекта

За проекта 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето”

obqva 1

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

- Разширяване на професионалните знания и умения на учениците по изучаваната професия в реална работна среда;
- Насърчаване на езиковото обучение на чужд език;
- Подпомагане на личностното развитие, пригодността за заетост и по-добрата адаптивност на европейския пазар на труда.
- Повишаване на осведомеността на участниците за други култури и страни и за изграждане на мрежи от международни контакти;
- Подкрепа на професионалното развитие на учителите за стимулиране на иновациите и прилагането на европейския опит за професионална подготовка в мултикултурна среда;
- Повишаване на качеството и привлекателността на професионалното образование, мобилността на ползвателите и формиране на стремеж за постоянно професионално развитие и усъвършенстване;
- Повишаване на авторитета и самочувствието на учителя.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Ученици:
- Придобити професионални знания и умения в реална работна среда;
- Придобити езикови познания и комуникативни умения на чужд език;
- Придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда;
- Придобити знания за културата, традициите, начина на живот и работата в страна от ЕС;
- Натрупан опит за личностното развитие, пригодност за заетост на европейския пазар на труда в дългосрочен план;
- Увеличена самостоятелността и самочувствието;
- Повишена мотивацията за участие в бъдещо обучение след края на мобилността.

За учители:
- Повишена квалификация на учителите за прилагане на европейския опит за професионална подготовка в мултикултурна среда;
- Повишено качество на обучението чрез прилагането европейския опит за професионална подготовка в мултикултурна среда;
- Подобрени комуникативни умения на английски език;
- Придобити знания за културата, традициите, образователната система във Великобритания;
- Повишена мотивацията за участие в бъдещо обучение след края на мобилността;
- Повишени авторитета и самочувствието на учителите.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

В изпълнение на проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” се предвижда реализиране на четири мобилности, включващи различни целеви групи:

ПЪРВА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия: “Ресторантьор”, Специалност: “Кетъринг”;
Първата целева група: 5 (пет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;
Работната програма предвижда: двуседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Италия;
Място на провеждане на мобилността: Римини, Италия;
Време на провеждане на мобилността: месец юли 2021г.;
Партньор за осигуряване на мобилността: Sistema Turismo.

 

ВТОРА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", Професия: “Техник по транспортна техника”, Специалност: “Автотранспортна техника”;

– Втора целева група: 7 (седем) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас - Професия: “Техник по

транспортна техника“, Специалност: “Автотранспортна техника“ на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;
– Работната програма предвижда: двуседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Германия;
– Място на провеждане на мобилността: Берлин, Германия;
– Време на провеждане на мобилността: месец юли 2021г.;
– Партньор за осигуряване на мобилността: Berlink.

 

TRETA ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: “Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”, Професия: “Техник на компютърни системи”, Специалност: “Компютърна техника и технологии”;
– Трета целева група:
5 (пет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас - Професия: “Техник на компютърни системи“, Специалност: “Компютърна техника и технологии“ на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;
– Работната програма предвижда: двуседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Германия;
– Място на провеждане на мобилността: Берлин, Германия;
– Време на провеждане на мобилността: месец юли 2021г.;
– Партньор за осигуряване на мобилността: Berlink.

 

teacherЧЕТВЪРТА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Учители по професионална подготовка;
– Четвърта целева група:
6 (шест) ползватели (учители, преподаващи предмети от професионална подготовка, директор, заместник-директори) от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов;
– Работната програма предвижда: едноседмична визита, с цел запознаване на опита на Италия за провеждане на професионалната подготовка в мултикултурна среда;
– Място на провеждане на мобилността: Римини, Италия;
– Време на провеждане на мобилността: месец април 2021г.;
– Партньор за осигуряване на мобилността: Sistema Turismo.

За проекта 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование”

obqva 1

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

- Разширяване на професионалните знания и умения на учениците по изучаваната професия в реална работна среда;
- Насърчаване на езиковото обучение на чужд език;
- Подпомагане на личностното развитие, пригодността за заетост и по-добрата адаптивност на европейския пазар на труда.
- Повишаване на осведомеността на участниците за други култури и страни и за изграждане на мрежи от международни контакти;
- Подкрепа на професионалното развитие на учителите за стимулиране на иновациите и прилагането на европейския опит в сферата на иформационните и комуникационните технологии (ИКТ) в професионална подготовка;
- Повишаване на качеството и привлекателността на професионалното образование, мобилността на ползвателите и формиране на стремеж за постоянно професионално развитие и усъвършенстване;
- Повишаване на авторитета и самочувствието на учителя.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Ученици:
- Придобити професионални знания и умения в реална работна среда;
- Придобити езикови познания и комуникативни умения на чужд език;
- Придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда;
- Придобити знания за културата, традициите, начина на живот и работата в страна от ЕС;
- Натрупан опит за личностното развитие, пригодност за заетост на европейския пазар на труда в дългосрочен план;
- Увеличена самостоятелността и самочувствието;
- Повишена мотивацията за участие в бъдещо обучение след края на мобилността.

За учители:
- Повишена квалификация на учителите за прилагане на европейския опит в сферата на иформационните и комуникационните технологии (ИКТ) в професионална подготовка;
- Повишено качество на обучението чрез прилагането европейския опит в сферата на иформационните и комуникационните технологии (ИКТ) в професионална подготовка;
- Подобрени комуникативни умения на английски език;
- Придобити знания за културата, традициите, образователната система във Великобритания;
- Повишена мотивацията за участие в бъдещо обучение след края на мобилността;
- Повишени авторитета и самочувствието на учителите.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

В изпълнение на проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” се предвижда реализиране на две мобилности, включващи различни целеви групи:

2118804-796227-chef-with-food-serving-tray-cartoon-vector-illustrationПЪРВА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия: “Готвач”, Специалност: “Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Първата целева група: 10 (десет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;

Работната програма предвижда: триседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Ирландия;

Място на провеждане на мобилността: Корк, Ирландия;

Време на провеждане на мобилността: месец юли 2020г.;

Партньор за осигуряване на мобилността: ETN Training Vision Ireland.

87041492-stock-vector-vector-illustration-of-a-tailor-designer-clothes

ВТОРА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: “Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи”, Професия: “Оператор в производството на облекло”, Специалност: “Производство на облекло от текстил” и Професия: “Моделиер-технолог на облекло“, Специалност: “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“.

– Втора целева група: 7 (седем) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас - Професия: “Оператор в производството на облекло“, Специалност: “Производство на облекло от текстил“ и X клас - Професия: “Моделиер-технолог на облекло”, Специалност: “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;

– Работната програма предвижда: триседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Италия;

– Място на провеждане на мобилността: Римини, Италия;

– Време на провеждане на мобилността: месец юли 2020г.;

– Партньор за осигуряване на мобилността: Sistema Turismo.

ТРЕТА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

teacher

– Учители по професионална подготовка.

– Трета целева група: 8 (осем) ползватели (учители, преподаващи предмети от професионална подготовка, директор, заместник-директори) от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов;

– Работната програма предвижда: едноседмична визита, с цел запознаване с иновациите и прилагането на европейския опит в сферата на иформационните и комуникационните технологии (ИКТ) в професионалната подготовка във Великобритания;

– Място на провеждане на мобилността: Портсмут, Великобритания;

– Време на провеждане на мобилността: месец април 2020г.;

– Партньор за осигуряване на мобилността: Training Vision.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование", проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” и проект 2021-1-BG01-KA111-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.