Първи етап на класиранe при подбора на ползватели - учители

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

 Резултати от първи етап за класиране в подбор на ползватели по

проект 2019-1-BG01-KA116-062136
„Европейски стандарти за качество на професионалното образование”

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

e-teachers-2019

 

Първо класиране на учители по професионална подготовка за провеждане на ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка)

Име, презиме, фамилия Бал
1 инж. Веска Симеонова Николова 25,00
2 Еленка Асенова Николаева 24,00
3 Цветелина Иванова Петкова 21,80
4 инж. Зорница Ангелова Минчева 20,60
5 инж. Пламен Йорданов Енчев 20,00
6 Станка Минчева Койнова 17,40
7 инж. Анета Владимирова Тодорова
17,40
8 Даниела Иванова Минзилева 17,40
9 инж. Ценка Йорданова Петкова 16,00
10 Сребрина Йовкова Лилова 15,80
11 инж. Татяна Любомирова Василева 11,80

 КПУМ