TRIBEKA

malaga2

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА - ИСПАНИЯ

TRIBEKA е испанска компания, намираща се в Малага, Испания и организира управлението на европейски проекти за мобилност.

Като приемаща организация приема стажанти, работници, ученици и учители, идващи от цяла Европа и осигурява качествени работни места и професионални образователни програми в различни професионални области. Организира професионални посещения, семинари и социо-културни програми. Организацията е специализирана в предоставянето на стажове, обучение , образователни програми и учебни посещения на млади хора и възрастни, идващи от цяла Европа.

Компанията вярва, че транснационалната мобилност като един от най-важните начини за получаване на нови компетентности (знания, умения и нагласи), с цел да се подобри личностното развитие на участниците и пригодност за заетост в европейския пазар на труда. Поради тази причина, основната цел е да предложи на качествени програми, така че участниците да получат максимална полза от испанския опит и да придобият личен опит. Компанията предлага широка гама от услуги за повишаването на професионалната ориентация на фона на променящата се работна среда, за мерки за насърчаване на иновативни подходи в обучението през целия живот.

TRIBEKA е част от Европейската мрежа за обучение (ETN Group), която има дружества в Италия, Испания, Обединеното кралство и България, всички в управлението на европейска специализирана програма за обучение.