BERLINK

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА - ГЕРМАНИЯ

BERLINK e немска компания, свързана с развиването на международни проекти по програма „Учене през целия живот”-„Леонардо да Винчи” и „Еразъм”. Oрганизацията планира и управлява проекти за обучение в Берлин. Има персонал до 20 души, занимаващи се с международна мобилност. Като приемаща организация приема стажанти, работници и учители, идващи от цяла Европа и осигурява качествени работни места и професионални образователни програми в различни професионални области. Организира професионални посещения, семинари и социо-културни програми.

BERLINK е част от Европейската мрежа за обучение (ETN Group), която има дружества в Италия, Испания, Обединеното кралство и България, всички в управлението на европейска специализирана програма за обучение. Берлин е един от най-завладяващите градове в Европа и е идеалното място за плодотворно обучение и трупане на житейски опит.

BERLINK изпълнява поръчки за професионално обучение от страни от цяла Европа, предлагайки им разнообразни пътища за мобилност. Само през последната 2012 г. организацията е работила по 15 проекта в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и туризма с 5 европейски страни – Унгария, Италия, Полша, Словакия, Испания.