Покана за родителска среща

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

chef-welcoming-his-guests

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

по проект 2017-1-BG01-KA102-036034 "Практическо ориентирано обучение с европейско качество" по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" за учениците от XI "б" клас професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" и за учениците от XI "г" и XII "г" клас професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства"

 

Уважаеми родители,

Екипът по проект "Практическо ориентирано обучение с европейско качество", изпълняван от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр.Свищов, Ви кани да присъствате на 11.10.2017г. /сряда/ от 17.00ч. в 7 кабинет на първа родителска среща за запознаване със заложените в проекта дейности.

 

Екипът по проекта