Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНИЦИАТОР НА ПРОЕКТА

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство е организация с традиции в професионалното образование и обучение. Дейността й започва през 1963 година, като Професионално – техническо училище по строителство. През 2000 година гимназията се обединява със СПТУ по лека промишленост и придобива облика, който има днес. Гимназията предоставя на младите хора избор за обучение по шест професионални направления и подготвя кадри в сферата на леката промишленост, дървообработването, строителството, енергетиката, машиностроенето и ресторантьорството.

Приоритет на гимназията е подобряване на качеството на професионалното образование и ориентирането му към задоволяване потребностите на пазара на труда. Училището се стреми да подготви учениците си като добри специалисти, стремящи се към постоянно професионално развитие и усъвършенстване, които успешно да се реализират на европейския пазар на труда.