Ученици и учители от ПГ по ЛПС на обучение в Испания през 2017 г.

 

 

 

За пета поредна година ПГЛПС спечели проект по програма „Еразъм +” - „Испанският опит в кулинарното изкуство". Ученици от X б клас по професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” ще проведат триседмична производствена практика във Валенсия, Испания през м. юли 2017 г.

Мобилността предвижда участието на 12 ученици, които ще преминат предварителна подготовка по професионална, културна, психолого-педагогическа подготовка и испански език. След приключването й комисия ще направи класиране по състезателен бал и ще определи 9 участници, които ще заминат за Валенсия.

Чрез участието си в проекта учащите ще придобият знания и умения по изучаваната професия в реална среда, ще усвоят спецификите за приготвяне на средиземноморски специалитети, ще подобрят своето личностно развитие и комуникативните си умения на новия за тях испански език.

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство ще си сътрудничи с партньорска организация за издаването на Europass сертификати на участниците и изпълнение на ECVET процедурите за валидиране и признаване на знания и умения, придобити по време на провеждане на производствения стаж в Испания.

Популяризирането на придобитите при мобилността  компетентности ще съдействат за повишаване на мотивацията за учене, качеството на професионалното образование и успешната реализация на младите хора на европейския трудов пазар.

По същата програма гимназията спечели още един проект „Електронното обучение – нов подход за преподаване и учене". Проектът предвижда изпращането на 6 учители по общообразователна и професионална подготовка от нашето училище на квалификационно обучение отново във Валенсия, Испания през м. септември 2017 г.

Също като учениците и учителите ще преминат през предварителни обучения, след което по определени критерии ще бъдат избрани шестте участници.

Участието в проекта има за цел  стимулиране на иновациите и повишаване на качеството на преподаването и обучението чрез прилагане на европейския опит.

По време на мобилността учителите  ще проведат обучителен курс на тема „ИКТ за преподаване и учение” и ще получат Europass сертификати за признаване на придобитите знания и умения.

Даниела Минзилева и Елза Божанова