"Немско качество в ресторантьорството"

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - гр. Свищов успешно приключи проект 2013-1-BG1-LEO01-08886 „Немско качество в ресторантьорството”, по секторна програма "Леонардо Да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот".

Всички дейности по изпълнението на проект 2013-1-BG1-LEO01-08886 „Немско качество в ресторантьорството” можете да намерите в секция: 2013-1-BG1-LEO01-08886 Немско качество в ресторантьорството от главното меню.

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. След извършена селекция измежду 131 подадени проектни предложения по Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, проекти за „Образователна мобилност на обучаеми и обучители в сферата на професионалното образование и обучение”, ПГЛПС e избрана за едно от първите училища, които ще изпълнява международен проект по новата европейска програма „Еразъм+“.

В сайта http://pglps-mobilecook.info ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2014-1-BG01-KA102-000842 СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”

ОЧАКВАЙТЕ НИ!