Покана за семинар за отчитане на дейностите по проект "Немско качество в ресторантьорството"

П О К А Н А

за семинар проект
2013-1-BG1-LEO01-08886 „Немско качество в ресторантьорството”,
по секторна програма "Леонардо Да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот".

Уважаеми ученици, родители, учители, директори, работодатели, представители на медиите,

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство и екипът за управление на проекта

Ви кани на

С Е М И Н А Р

за отчитане на дейностите по проекта и връчване на сертификатите на участниците. След семинара ще можете да се насладите на немска кухня, като опитате специалитети, подготвени от участниците в мобилността.

Семинарът ще се проведе на 28.05.2014г. (сряда) от 16:00 часа в Зала 1 на Община Свищов.

ОЧАКВАМЕ ВИ!