Родителската среща за проектите по програма Еразъм+

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

0

На 28.06.2021 в СПГ „Алеко Константинов” се проведе родителска среща във връзка с изпълнението на дейностите  по проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” и проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по програма Еразъм+, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „Професионално образование и обучение“. По проекта три групи ученици от 11 клас ще проведат производствени практики в чужбина през м. юли 2021 г.

Първата група включва ученици от професия „Ресторантьор“, които ще заминат за Римини, Италия;  другите две групи с ученици от професии „Техник по транспортна техника” и „Техник на компютърни системи” ще отпътуват за Берлин, Германия.

По проект „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” мобилност през месец юли ще проведат ученици от професии „Моделиер-технолог на облекло” и „Оператор в производството на облекло“ също в Римини, Италия.

На срещата ръководителят на проекта инж. Веска Николова - Директор на СПГ „Алеко Константинов” и г-н Минко Николов - координатор на проекта, запознаха присъстващите родители и ученици с целите и дейностите по проектите и отговориха на възникнали въпроси по предстоящите мобилности.

КПУМ

1 2 3
4 5 3