Покана за родителска среща

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

 

 

spg

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

по проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

 

Уважаеми родители,
Екипът на проект „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение", изпълняван от СПГ "Алеко Константинов" - Свищов, Ви кани да присъствате на 28.10.2020 г. /сряда/ от 17.30 ч. на родителска среща за запознаване със заложените в проекта дейности.

Очакваме Ви!

Екипът на проекта