Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето

1349555284 rimini1

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр. Свищов продължава изпълнението на проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма: „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор: “Професионално образование и обучение” и през учебната 2020-2021 година. Поради въвеждане на извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-19 и дадените от МОН указания за прекратяване на дейностите по международни проекти, мобилностите не успяха да се проведат в предвидените срокове. Беше поискано удължаване на срока на проекта с 12 месеца. Искането ни беше одобрено и проектът е продължен до 30.09.2021 година.

През учебната 2020-2021 година Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр. Свищов започна изпълнението на нов проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор Професионално образование и обучение”.

В изпълнение на проекта се предвижда реализиране на четири мобилности, включващи три целеви групи:

- Първата група са 5 ученици от професия "Ресторантьор”, които ще проведат двуседмична производствена практика в Римини, Италия през м. юли 2021г.

- Втората група включва 7 ученици от професия "Техник по транспортна техника”, които ще заминат за Берлин, Германия за двуседмична производствена практика през м. юли 2021г.

- Третата група включва 5 ученици от професия "Техник на компютърни системи”, които ще заминат за Берлин, Германия за двуседмична производствена практика през м. юли 2021г.

- Четвъртата група група включва 6 учители по професионална подготовка, които ще заминат за Римини, Италия през м. април 2021г., за едноседмична визита с цел запознаване с опита на Италия за работа в мултикултурна среда.

В сайта http://pglps-mobilecook.info ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование" и проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето”