Педагогико-психологически подготовки по Еразъм+

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

1

В края на месец юни 2021 г. се проведоха по график педагогико-психологическа подготовки с учениците от 11 клас, изучаващи професиите  „Ресторантьор“, „Техник по транспортна техника” и „Техник на компютърни системи”, участващи в проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето”  по програма Еразъм+, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „Професионално образование и обучение“.

Акцентите на педагогико-психологическата подготовка са запознаване на учениците с манталитета и обноските на италианците и германците, работа в екип, умения за адаптация в непозната среда и толерантност към различните култури и езици. Отделно такава подготовка беше проведена и с учителите, които ще осъществят едноседмична мобилност в Римини, Италия, където ще се запознаят с европейския опит в преподаването в мултикултурна среда. Подготовката проведе Галя Недялкова – училищен психолог в СПГ „Ал. Константинов” – Свищов.

КПУМ

1 2 3
4 5 3