Професионална подготовка на компютърните специалисти по Еразъм+ (3 гр.)

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

1

Обучението беше част от предварителната професионална подготовка на учениците от професия "Техник на компютърни системи" по проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” по програма Еразъм+, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „Професионално образование и обучение“. По проекта три групи ученици от 11 клас ще проведат производствени практики в чужбина през м. юли 2021 г.

Катедра „Бизнес информатика” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” посрещна ученици от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”, които се обучават в специалност „Компютърна техника и технологии”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Учениците и придружаващите ги учители приветства с „Добре дошли в Стопанската академия” ръководителят на катедрата – проф. д-р Красимир Шишманов. Той подчерта значимостта и актуалността на професията, в която се обучават средношколците, и отправи покана към тях да изберат Свищовското висше училище, за да продължат образованието си по тази толкова перспективна специалност „Бизнес информатика”, която създадената преди 55 години едноименна катедра развива.

Подробности на https://actualnosvishtov-archive.com/article/uchenitsi-gostuvaha-na-katedra-biznes-informatika?fbclid=IwAR2Yv8UD8xiTs9QahwoKc-Xyk4IvzPHU4w9rpApLz4YN4PLrsIzjMLpHyRc

1 2 3