Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 2 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес171
mod_vvisit_counterВчера320
mod_vvisit_counterТази седмица1357
mod_vvisit_counterТози месец4280
mod_vvisit_counterВсичко783530

2015-1-BG01-KA102-014102 Европейски опит

Training Vision

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Training Vision е акредитиран център и предлага езикови курсове с квалифицирани преподаватели и подготовка за изпитите GESE, ISE, SEW.

Training Vision организира и ръководи стажове, практическо обучение и образователни програми за ученици, студенти, преподаватели, работещи и организации, организира посещения в различни професионални области, езикови курсове, социални и културни събития. Организацията поддържа връзки с широка мрежа от водещи организации и компании от различни професионални области. Training Vision изпълнява поръчки за професионално обучение от страни от цяла Европа, предлагайки им разнообразни пътища за мобилност.

В последните години Портсмут се превръща в чудесна дестинация за едно ползотворно обучение и трупане на житейски опит. Всъщност, това е един град, фокусирани върху ученето през целия живот. Градът и околностите има различни 16+ колежи с разнообразна гама от специалности, а градът се радва на университет от световна класа, който продължава да инвестира сериозно в града и расте ежегодно. Портсмут се грижи за своите граждани и посетители, като отговаря на техните разнородни интереси. Градът разполага с две зали, пет кина, художествена галерия, библиотеки, пазари, места за музика, музеи, ресторанти, кафенета, както и множество туристически забележителности и фестивали, от които местните жители се възползват.

http://www.etnmanagement.eu/trainingvision/

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНИЦИАТОР НА ПРОЕКТА

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство е организация с традиции в професионалното образование и обучение. Дейността й започва през 1963 година, като Професионално – техническо училище по строителство. През 2000 година гимназията се обединява със СПТУ по лека промишленост и придобива облика, който има днес. Гимназията предоставя на младите хора избор за обучение по шест професионални направления и подготвя кадри в сферата на леката промишленост, дървообработването, строителството, енергетиката, машиностроенето и ресторантьорството.

Приоритет на гимназията е подобряване на качеството на професионалното образование и ориентирането му към задоволяване потребностите на пазара на труда. Училището се стреми да подготви учениците си като добри специалисти, стремящи се към постоянно професионално развитие и усъвършенстване, които успешно да се реализират на европейския пазар на труда.

За проекта

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

- Разширяване на професионалните знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда;

- Насърчаване на езиковото обучение и подобряване на комуникативните умения на участниците на чужд език;

- Придобиване на личностни качества като дисциплинираност, отговорност, прецизност, организираност, инициативност, присъщи на работещите в развитите европейски икономики;

- Подпомагане на личностното развитие, пригодността за заетост на ползвателите и по-добрата им адаптивност на европейския пазар на труда;

- Повишаване на привлекателността на професионалното образование и мобилността на отделните ползватели и формиране на стремеж за постоянно професионално развитие и усъвършенстване.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

– Придобити професионални знания и умения в реална работна среда;

– Придобити чуждоезикови познания, с акцент усвояване на специализирана терминология в професионалната област;

– Придобити комуникативни умения на чужд език, вследствие на работа в реална работна среда в страна от ЕС.

– Придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда;

– Повишена мотивацията за участие в бъдещо (формално/неформално) образование или обучение;

– Натрупан опит за личностното развитие, пригодност за заетост на ползвателите на европейския пазар на труда в дългосрочен план.


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

В изпълнение на проекта "Европейски опит за качествено професионално образование и обучение" се предвижда реализиране на две мобилности, включващи различни целеви групи:

 

ПЪРВА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия: Ресторантьор”, Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”.

Първата целева група: 7 (седем) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов и едно придружаващо лице;

Работната програма предвижда: двуседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Италия;

Място на провеждане на мобилността: Римини, Италия;

Време на провеждане на мобилността: месец юли 2016г.;

Партньор за осигуряване на мобилността: Sistema Turismo.

 

ВТОРА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Професионално направление: Електротехника и енергетика”, Професия: Електромонтьор, Специалност: Електрически инсталации и Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, Специалност: Топлотехника“.

Втора целева група: 7 (седем) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас - Професия: “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, Специалност: “Топлотехника“ и XII клас - Професия: “Електромонтьор”, Специалност: “Електрически инсталации” на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов и едно придружаващо лице;

Работната програма предвижда: двуседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Великобритания;

Място на провеждане на мобилността: Портсмут , Великобритания;

Време на провеждане на мобилността: месец април 2016г.;

Партньор за осигуряване на мобилността: Training Vision.

Европейски опит за качествено професионално образование и обучение

Отново спечелен проект

 

 

 

За поредна учебна година проектно предложение на ПГ по лека промишленост и строителство – гр. Свищов печели. Гимназията кандидатства по европейска програма „Еразъм+“, Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, проекти за „Образователна мобилност на обучаеми и обучители в сферата на професионалното образование и обучение.

В изпълнение на проекта "Европейски опит за качествено професионално образование и обучение" се предвижда реализиране на две мобилности, включващи различни целеви групи:

Първа група: Двуседмична производствена практика в гр. Римини, Италия на 7 ученици от професионално направление „Хотелиерствио, ресторантьорство и кетеринг” през м. юли 2016г.

Втора група: Двуседмична производствена практика в гр. Портсмут, Великобритания на 7 ученици от професионално направление „Електротехника и енергетика” през м. април 2016г.

Предложението е насочено към целите на програма Еразъм+: Подкрепа на учащите за придобиване на компетентности (знания, умения и нагласи) с оглед подобряване на тяхното личностно развитие и пригодност за заетост на европейския пазар на труда и засилване на чуждоезиковите компетентности на участниците.

Реализирането на настоящия проект ще доведе до разширяване на професионалните знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда, насърчаване на езиковото обучение и подобряване на комуникативните умения на участниците на чужд език и придобиване на личностни качества присъщи на работещите в развитите европейски икономики.

За изпълнение на дейностите по проекта училището ще си партнира с две партньорски организации от страните-домакини Sistema Turismo - Италия и Training Vision - Великобритания.

Този проект ще осигури възможност за ефективно взаимодействие в сферата на професионалното образование и обучение. Придобитите при мобилността знания, умения и компетентности ще съдействат за повишаване на мотивацията за учене, качеството на професионалното образование и обучение и успешната реализация на европейския трудов пазар.

инж. Веска Николова,

Директор на ПГ по лека промишленост и строителство

Още статии...

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование", проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” и проект 2021-1-BG01-KA111-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.