Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 8 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес149
mod_vvisit_counterВчера237
mod_vvisit_counterТази седмица918
mod_vvisit_counterТози месец6716
mod_vvisit_counterВсичко732929

2015-1-BG01-KA102-014102 Европейски опит

Психолого-педагогическата подготовка Еразъм+ 1 група

 

 

 

 

Психолого-педагогическата подготовка на 10 ученици от Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, участващи в проект 2015-1-BG01-KA102-014102 „ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ" по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" , се проведе през месец юни 2016г. Обучението имаше за цел запознаване с народопсихологическите особености на италианците, усъвършенстване на уменията за вербално и невербално общуване на заминаващите за Италия, както и тяхната работа в екип. Възпитаването в толерантност към различни култура и език предполага по-бърза адаптация в непознатата за тях среда.

Предпочитана форма на работа бяха тренингите, в които десетте участници се включиха избирателно, според предпочитанията и възможностите си. Те бяха запознати с особеностите на националния  характер, стил на поведение на бизнес партньорите, етика във взаимоотношенията във формална и неформална среда. Учениците свободно споделяха своите вълнения относно предстоящото пътуване. Попълнената преди заминаването анкека сочи, че повечето от тях тръгват спокойни и с желание да се справят с предизвикателствата, очакванията им са да разширят професионалните си  знания, умения и навици в реална работна среда.

Диана Доневска

Покана за втора родителска среща

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

по проект 2015-1-BG01-KA102-014102 ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ" по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" за учениците от XI "б" клас професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

 

Уважаеми родители,

Екипът по проект „ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ", изпълняван от ПГ по лека промишленост и строителство - гр.Свищов, Ви кани да присъствате на 22.06.2016г. /сряда/ от 18.00ч. в 7 кабинет на родителска среща за запознаване с предстоящите дейности по проекта, свързани с организиране на мобилността в Италия.


Координатор на проекта: инж. Минко Николов

Ученици и учители от ПГ по ЛПС на обучение в Испания през 2017 г.

 

 

 

За пета поредна година ПГЛПС спечели проект по програма „Еразъм +” - „Испанският опит в кулинарното изкуство". Ученици от X б клас по професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” ще проведат триседмична производствена практика във Валенсия, Испания през м. юли 2017 г.

Мобилността предвижда участието на 12 ученици, които ще преминат предварителна подготовка по професионална, културна, психолого-педагогическа подготовка и испански език. След приключването й комисия ще направи класиране по състезателен бал и ще определи 9 участници, които ще заминат за Валенсия.

Чрез участието си в проекта учащите ще придобият знания и умения по изучаваната професия в реална среда, ще усвоят спецификите за приготвяне на средиземноморски специалитети, ще подобрят своето личностно развитие и комуникативните си умения на новия за тях испански език.

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство ще си сътрудничи с партньорска организация за издаването на Europass сертификати на участниците и изпълнение на ECVET процедурите за валидиране и признаване на знания и умения, придобити по време на провеждане на производствения стаж в Испания.

Популяризирането на придобитите при мобилността  компетентности ще съдействат за повишаване на мотивацията за учене, качеството на професионалното образование и успешната реализация на младите хора на европейския трудов пазар.

По същата програма гимназията спечели още един проект „Електронното обучение – нов подход за преподаване и учене". Проектът предвижда изпращането на 6 учители по общообразователна и професионална подготовка от нашето училище на квалификационно обучение отново във Валенсия, Испания през м. септември 2017 г.

Също като учениците и учителите ще преминат през предварителни обучения, след което по определени критерии ще бъдат избрани шестте участници.

Участието в проекта има за цел  стимулиране на иновациите и повишаване на качеството на преподаването и обучението чрез прилагане на европейския опит.

По време на мобилността учителите  ще проведат обучителен курс на тема „ИКТ за преподаване и учение” и ще получат Europass сертификати за признаване на придобитите знания и умения.

Даниела Минзилева и Елза Божанова

Връчване на сертификати за професионално направление "Електротехника и енергетика"

 

 

 

 

На 10 май 2016г. в зала № 1 на Община Свищов се проведе заключителен семинар за популяризиране и отчитане на дейностите по проект 2015-1-BG01-KA102-014102 „Европейски опит за качествено професионално образование и обучение”, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, Професионално направление Електротехника и енергетика. По този проект група от седем ученици от 11 и 12 клас проведе своята двуседмична производствена практика през месец април в град Портсмут –Великобритания. Проектът е изпълнен от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – гр. Свищов и партньор TRAINING VISION - Portsmouth.

Присъстващите ученици и учители от ПГЛПС, родители, представители на други учебни заведения и работодатели бяха приветствани от г-жа Анелия Димитрова – Заместник кмет образование, младежки и хуманитарни дейности. Госпожа Димитрова поздрави ръководството и учителите на гимназията за спечелените и изпълнени проекти по Програма „Еразъм+” и пожела успех в реализирането на следващите дейности на проекта за учениците от професионално направление „Хотелиерствио, ресторантьорство и кетеринг”, които ще проведат двуседмична производствена практика в гр. Римини, Италия през месец юли 2016г. Г-жа Румяна Кузева - Началник отдел „Образование и култура“ също беше гост на събитието.

Поздравления изказа и доцент – доктор Христо Сирашки - Директор, Обслужващо звено /ЦСФО и ЦПО/. Доцент Сирашки пожела продължаващо ползотворно сътрудничество между гимназията и Центъра за професионално обучение към Стопанска академия „Д.А. Ценов”.

Семинарът продължи с представяне на проекта от инж. Веска Николова – Директор на гимназията с презентация, в която бе проследена реализацията на дейностите по проекта за мобилността на учениците от направление "Електротехника и енергетика" – подбор на участници за езикова, професионална, културна и педагогическа подготовка, провеждането им, подбор на участниците в мобилността, провеждане на самата мобилност и отчитане на дейностите.

Госпожа Николова представи новия спечелен проект по програма „Еразъм+” - „Испанският опит в кулинарното изкуство", който предвижда ученици от X б клас по професия „Готвач” да проведат триседмична производствена практика във Валенсия, Испания през месец юли 2017г. По същата програма, по проект „Електронното обучение – нов подход за преподаване и учене – шест учители по общообразователна и професионална подготовка ще проведат квалификационно обучение през месец септември 2017г. също във Валенсия, Испания.

След това участниците в мобилността Алим Алимов и Тургай Руфатов представиха своя презентация, в която изразиха впечатленията си от проведената производствена практика.

Госпожа Веска Николова официално връчи сертификатите на ползвателите – сертификати от ПГЛПС - гр. Свищов за професионална и културна подготовка и за участие в мобилността. Всички ученици получиха и сертификат Europass мобилност на български и английски език. Освен тези сертификати, учениците получиха и сертификат за проведена производствената практика от партньора TRAINING VISION – Portsmouth.

Придобитите при мобилността компетентности ще съдействат за успешната реализация на младите хора както на българския, така и на европейския трудов пазар.

инж. Зорница Минчева, ръководител на групата

Презентация за отчитане на проект "Европейски опит за качествено професионално образование и обучение" - "Електротехника и енергетика"

Още статии...

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование", проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” и проект 2021-1-BG01-KA111-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.