Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 5 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес42
mod_vvisit_counterВчера106
mod_vvisit_counterТази седмица148
mod_vvisit_counterТози месец2617
mod_vvisit_counterВсичко583303

2019-1-BG01-KA116-062136 Европейски стандарти

За проекта 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето”

obqva 1

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

- Разширяване на професионалните знания и умения на учениците по изучаваната професия в реална работна среда;
- Насърчаване на езиковото обучение на чужд език;
- Подпомагане на личностното развитие, пригодността за заетост и по-добрата адаптивност на европейския пазар на труда.
- Повишаване на осведомеността на участниците за други култури и страни и за изграждане на мрежи от международни контакти;
- Подкрепа на професионалното развитие на учителите за стимулиране на иновациите и прилагането на европейския опит за професионална подготовка в мултикултурна среда;
- Повишаване на качеството и привлекателността на професионалното образование, мобилността на ползвателите и формиране на стремеж за постоянно професионално развитие и усъвършенстване;
- Повишаване на авторитета и самочувствието на учителя.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Ученици:
- Придобити професионални знания и умения в реална работна среда;
- Придобити езикови познания и комуникативни умения на чужд език;
- Придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда;
- Придобити знания за културата, традициите, начина на живот и работата в страна от ЕС;
- Натрупан опит за личностното развитие, пригодност за заетост на европейския пазар на труда в дългосрочен план;
- Увеличена самостоятелността и самочувствието;
- Повишена мотивацията за участие в бъдещо обучение след края на мобилността.

За учители:
- Повишена квалификация на учителите за прилагане на европейския опит за професионална подготовка в мултикултурна среда;
- Повишено качество на обучението чрез прилагането европейския опит за професионална подготовка в мултикултурна среда;
- Подобрени комуникативни умения на английски език;
- Придобити знания за културата, традициите, образователната система във Великобритания;
- Повишена мотивацията за участие в бъдещо обучение след края на мобилността;
- Повишени авторитета и самочувствието на учителите.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

В изпълнение на проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” се предвижда реализиране на четири мобилности, включващи различни целеви групи:

ПЪРВА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия: “Ресторантьор”, Специалност: “Кетъринг”;
Първата целева група: 5 (пет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;
Работната програма предвижда: двуседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Италия;
Място на провеждане на мобилността: Римини, Италия;
Време на провеждане на мобилността: месец юли 2021г.;
Партньор за осигуряване на мобилността: Sistema Turismo.

 

ВТОРА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", Професия: “Техник по транспортна техника”, Специалност: “Автотранспортна техника”;

– Втора целева група: 7 (седем) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас - Професия: “Техник по

транспортна техника“, Специалност: “Автотранспортна техника“ на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;
– Работната програма предвижда: двуседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Германия;
– Място на провеждане на мобилността: Берлин, Германия;
– Време на провеждане на мобилността: месец юли 2021г.;
– Партньор за осигуряване на мобилността: Berlink.

 

TRETA ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: “Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”, Професия: “Техник на компютърни системи”, Специалност: “Компютърна техника и технологии”;
– Трета целева група:
5 (пет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас - Професия: “Техник на компютърни системи“, Специалност: “Компютърна техника и технологии“ на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;
– Работната програма предвижда: двуседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Германия;
– Място на провеждане на мобилността: Берлин, Германия;
– Време на провеждане на мобилността: месец юли 2021г.;
– Партньор за осигуряване на мобилността: Berlink.

 

teacherЧЕТВЪРТА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Учители по професионална подготовка;
– Четвърта целева група:
6 (шест) ползватели (учители, преподаващи предмети от професионална подготовка, директор, заместник-директори) от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов;
– Работната програма предвижда: едноседмична визита, с цел запознаване на опита на Италия за провеждане на професионалната подготовка в мултикултурна среда;
– Място на провеждане на мобилността: Римини, Италия;
– Време на провеждане на мобилността: месец април 2021г.;
– Партньор за осигуряване на мобилността: Sistema Turismo.

Културна подготовка за готвачите по програма "Еразъм+" /1 гр./

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

Културната подготовка на учениците, участващи по проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение“ и  обучаващи се в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, професия „Готвач” (1-ва група), се проведе през месец май 2020 г., съгласно учебната програма и при спазване на графика за провеждане на обучението.

Целта на културната подготовка бе запознаване с географското положение, култура, исторически забележителности и правовия ред на Ирландия. В предвидените 20 учебни часа в периода 18-29 май 2020 г. обучението се реализира в дистанционна форма.

Запознаването с културните паметници предполагаше по-бърза адаптация в непознатата за тях страна. Голяма част от занятията бяха проведени под формата на лекции, илюстрирани с презентации за историческите и културни забележителности на Ирландия и на град Корк, който предстои да посети групата.

Срещите се осъществиха в електронната платформа на Office 365 - MS Teams. Разделени по групи учениците също подготвиха презентации, представящи историческите забележителности на Ирландия и Корк. Те бяха представени на останалите ученици.

Наблюденията ми при проведеното обучение водят до извода, че учениците ще се справят успешно с пребиваването си в Ирландия.  Всички ученици са мотивирани и вярвам, че и с помощта на ръководителя си ще преодолеят трудностите и предизвикателствата на новата среда.

Елза Божанова

 

Окончателно класиране за готвачите по проект „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по програма „Еразъм+” (1 гр.)

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

 Окончателно класиранe при подбора на ползватели - ученици, обучаващи се в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, професия „Готвач” - XIб (1 гр) по проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" - 1-ва група.

erasmus-2018-1

 

След приключване на предварителните подготовки (езикова, професионална и културна) Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ) изготви класиране като излъчи 10 участници и 3 резерви за мобилността, която ще се проведе в гр. Корк, Ирландия, където учениците ще проведат триседмична производствена практика в заведения да обществено хранене и ресторанти.

Подробни данни от първо и междинно класиране, формиращи окончателното класиране, може да видите ТУК.

Окончателното класирането може да видите ТУК.

Честито на класираните!

КПУМ


Професионална подготовка за готвачите по програма "Еразъм+" /1 гр./

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

В  периода от 01 юни до 19 юни 2020 г. се проведе дистанционно обучение по професионална подготовка на учениците, участващи в проект 2019 -1- ВG01-KA116-062136   „Европейски стандарти за качество напрофесионалното образование“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" за професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг". Професионална подготовка се проведе съгласно учебната програма и спазването  графика за провеждане на учебните занятия.

Целта на професионалната подготовка бе  учениците да се запознаят с особеностите на ирландската кухня, да придобият  теоретични  познания за характерните ястия,  типични за ирландците,  както и стила на работа в заведенията за хранене.

Учениците Мутлу  Сюнетчи  и  Кристина Абаджиева изготвиха презентации за характерни ирландски  ястия и десерти. По време на обучението  учениците се запознаха  с приготвяне  на   ирландска закуска и различни видове хляб и напитки.

Особен  интерес у ползвателите на мобилността  предизвика видеоклипът на ученичката Севил Хайрединова , която демонстрира технологията по приготвянето на  ирландски соден хляб.
След като изучиха ирландската кухня учениците  изработиха учебно помагало на тема: „Ирландска кухня - рецепти от изумрудения остров“.

Наблюденията ми при проведеното обучение водят до извода, че учениците ще се справят добре с пребиваването си в Корк, Ирландия. Знанията им, придобити по време на професионалната подготовка събудиха у тях любопитство, желание и интерес към ирландската  кухня.

https://youtu.be/itijvReCKJc

Ивелина Енчева

Психолого-педагогическата подготовка за моделиерите по "Еразъм+" (2 гр.)

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

0

На 25 и 26 февруари се проведе психолого-педагогическата подготовка на учениците от професионално направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“ (2 гр.), участващи в проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение“. Обучението беше с продължителност 10 часа. Целта на тази подготовка  е запознаване с народопсихологическите особености на италианците, придобиване на знания за стила на вербалното и невербалното общуване в Италия и формиране на толерантна нагласа към различието. Използваните методи бяха лекция, фронтална беседа, ролеви игри и др.
По време на обучението учениците имаха възможност да усъвършенстват уменията си за работа в екип и да повишат уменията си за адаптация към нова непозната за тях среда. Предпочитана форма на работа бяха тренингите, в които участниците се включиха според предпочитанията и възможностите си. В лекционна форма им беше поднесена информацията за особеностите на националния  характер, стил на поведение на бизнес партньорите, етика във взаимоотношенията във формална и неформална среда. Учениците свободно споделяха своите вълнения и очаквания относно предстоящото пътуване.
Наблюденията ми при проведеното обучение водят до извода, че участниците в проекта са мотивирани за изпълнение на предстоящите задачи и дейности.

Галя Недялкова

1 3 4
5 6 7
Още статии...

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование" и проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.