Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 5 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес108
mod_vvisit_counterВчера315
mod_vvisit_counterТази седмица108
mod_vvisit_counterТози месец6902
mod_vvisit_counterВсичко811867

2018-1-BG01-KA102-047382 Обучение чрез работа

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

imgp0698-site

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНИЦИАТОР НА ПРОЕКТА

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" е организация с традиции в професионалното образование и обучение. Дейността й започва през 1963 година, като Професионално – техническо училище по строителство. През 2000 година гимназията се обединява със СПТУ по лека промишленост и до 2017г. носи името Професионална гимназия по лека промишленост и строителство. През 2016г. училището приема ученици от Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", с което се обогатяват професиите, по които се извършва обучение. От 2017г. училището променя името си на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" и придобива облика, който има днес. Гимназията предоставя на младите хора избор за обучение по осем професионални направления и подготвя кадри в сферата на леката промишленост, дървообработването, строителството, енергетиката, машиностроенето, ресторантьорството, електрониката, компютърните системи и автотранспортната техника.

Приоритет на гимназията е подобряване на качеството на професионалното образование и ориентирането му към задоволяване потребностите на пазара на труда. Училището се стреми да подготви учениците си като добри специалисти, стремящи се към постоянно професионално развитие и усъвършенстване, които успешно да се реализират на европейския пазар на труда.

Training Vision

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Training Vision е акредитиран център и предлага езикови курсове с квалифицирани преподаватели и подготовка за изпитите GESE, ISE, SEW.

Training Vision организира и ръководи стажове, практическо обучение и образователни програми за ученици, студенти, преподаватели, работещи и организации, организира посещения в различни професионални области, езикови курсове, социални и културни събития. Организацията поддържа връзки с широка мрежа от водещи организации и компании от различни професионални области. Training Vision изпълнява поръчки за професионално обучение от страни от цяла Европа, предлагайки им разнообразни пътища за мобилност.

В последните години Портсмут се превръща в чудесна дестинация за едно ползотворно обучение и трупане на житейски опит. Всъщност, това е един град, фокусирани върху ученето през целия живот. Градът и околностите има различни 16+ колежи с разнообразна гама от специалности, а градът се радва на университет от световна класа, който продължава да инвестира сериозно в града и расте ежегодно. Портсмут се грижи за своите граждани и посетители, като отговаря на техните разнородни интереси. Градът разполага с две зали, пет кина, художествена галерия, библиотеки, пазари, места за музика, музеи, ресторанти, кафенета, както и множество туристически забележителности и фестивали, от които местните жители се възползват.

http://www.etnmanagement.eu/trainingvision/

Sistema Turismo

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА - ИТАЛИЯ

Sistema Turismo организира и ръководи стажове, практическо обучение и образователни програми за ученици, студенти, преподаватели, работещи и организации, организира посещения в различни професионални области, езикови курсове, социални и културни събития. Разполага с два офиса-в Потенца (административен) и в Римини (оперативен).

Римини е голям туристически център в Северна Италия. Организацията поддържа връзки с широка мрежа от водещи организации и компании от различни професионални области. Създадена през 1996 г. от Luciano Donato Marino днес работи с: Международна мобилност във всички сектори на професионалното обучение в рамките на Програма „Учене през целия живот”; Обучение в областта на туризма и културата; Проучвания, консултации и маркетинг в туризма и културата.

За проекта

obqva 1

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

- Разширяване на професионалните знания и умения на учениците по изучаваната професия в реална работна среда;
- Насърчаване на езиковото обучение на чужд език;
- Подпомагане на личностното развитие, пригодността за заетост и по-добрата адаптивност на европейския пазар на труда.
- Повишаване на осведомеността на участниците за други култури и страни и за изграждане на мрежи от международни контакти;
- Подкрепа на професионалното развитие на учителите за стимулиране на иновациите и прилагането на европейския опит за дуално обучение;
- Повишаване на качеството и привлекателността на професионалното образование, мобилността на ползвателите и формиране на стремеж за постоянно професионално развитие и усъвършенстване;
- Повишаване на авторитета и самочувствието на учителя.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Ученици:
- Придобити професионални знания и умения в реална работна среда;
- Придобити езикови познания и комуникативни умения на чужд език;
- Придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда;
- Придобити знания за културата, традициите, начина на живот и работата в страна от ЕС;
- Натрупан опит за личностното развитие, пригодност за заетост на европейския пазар на труда в дългосрочен план;
- Увеличена самостоятелността и самочувствието;
- Повишена мотивацията за участие в бъдещо обучение след края на мобилността.

За учители:
- Повишена квалификация на учителите за прилагане на европейския опит за дуално обучение;
- Повишено качество на обучението чрез прилагането европейския опит в дуалното обучение;
- Придобити езикови познания на нов чужд език–немски;
- Подобрени комуникативни умения на английски език;
- Придобити знания за културата, традициите, образователната система в Германия;
- Повишена мотивацията за участие в бъдещо обучение след края на мобилността;
- Повишени авторитета и самочувствието на учителите.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

В изпълнение на проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” се предвижда реализиране на две мобилности, включващи различни целеви групи:

cartoon-cook-cute-design-vector-02ПЪРВА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия: “Ресторантьор”, Специалност: “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”.

Първата целева група: 7 (седем) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;

Работната програма предвижда: триседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Италия;

Място на провеждане на мобилността: Римини, Италия;

Време на провеждане на мобилността: месец юли 2019г.;

Партньор за осигуряване на мобилността: Sistema Turismo.

electrician

ВТОРА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: “Електротехника и енергетика”, Професия: “Електромонтьор”, Специалност: “Електрически инсталации” и Професия: “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, Специалност: “Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“.

– Втора целева група: 7 (седем) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XII клас - Професия: “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, Специалност: “Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ и XI клас - Професия: “Електромонтьор”, Специалност: “Електрически инсталации” на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;

– Работната програма предвижда: триседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Великобритания;

– Място на провеждане на мобилността: Портсмут , Великобритания;

– Време на провеждане на мобилността: месец април 2019г.;

– Партньор за осигуряване на мобилността: Training Vision.

carpenterТРЕТА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: “Професионални технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло”, Професия: “Оператор в дървообработването”, Специалност: “Производство на мебели”.

– Трета целева група: 7 (седем) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас - Професия: “Оператор в дървообработването“, Специалност: “Производство на мебели“ на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;

– Работната програма предвижда: триседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Германия;

– Място на провеждане на мобилността: Берлин, Германия;

– Време на провеждане на мобилността: месец юли 2019г.;

– Партньор за осигуряване на мобилността: BERLINK.

ЧЕТВЪРТА ЦЕЛЕВА ГРУПА:teacher

– Учители по професионална подготовка.

– Четвърта целева група: 8 (осем) ползватели (учители, преподаващи предмети от професионална подготовка, директор, заместник-директори) от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов;

– Работната програма предвижда: едноседмична визита, с цел запознаване с дуалното обучение в Германия;

– Място на провеждане на мобилността: Берлин, Германия;

– Време на провеждане на мобилността: месец април 2019г.;

– Партньор за осигуряване на мобилността: BERLINK.

Покана за родителска среща

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

 

 

imgp0698-site

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

по проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" за учениците от:

  1. XI "а" клас, професия "Електромонтьор";
  2. XI "а" клас, професия "Оператор в дървообработването";
  3. XI "б" клас професия "Ресторантьор" и
  4. XII "а" клас, професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации",

 

Уважаеми родители,

Екипът на проект „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация”, изпълняван от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр.Свищов, Ви кани да присъствате на 06.10.2018г. /събота/ от 10.00ч. на родителска среща за запознаване със заложените в проекта дейности.

Екипът на проекта

Още статии...

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование", проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” и проект 2021-1-BG01-KA111-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.