Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 7 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес43
mod_vvisit_counterВчера137
mod_vvisit_counterТази седмица896
mod_vvisit_counterТози месец311
mod_vvisit_counterВсичко617933

2017-1-BG01-KA102-036034 Практическо-ориентирано

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

imgp0698-site

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНИЦИАТОР НА ПРОЕКТА

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" е организация с традиции в професионалното образование и обучение. Дейността й започва през 1963 година, като Професионално – техническо училище по строителство. През 2000 година гимназията се обединява със СПТУ по лека промишленост и до 2017г. носи името Професионална гимназия по лека промишленост и строителство. През 2016г. училището приема ученици от Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", с което се обогатяват професиите, по които се извършва обучение. От 2017г. училището променя името си на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" и придобива облика, който има днес. Гимназията предоставя на младите хора избор за обучение по осем професионални направления и подготвя кадри в сферата на леката промишленост, дървообработването, строителството, енергетиката, машиностроенето, ресторантьорството, електрониката, компютърните системи и автотранспортната техника.

Приоритет на гимназията е подобряване на качеството на професионалното образование и ориентирането му към задоволяване потребностите на пазара на труда. Училището се стреми да подготви учениците си като добри специалисти, стремящи се към постоянно професионално развитие и усъвършенстване, които успешно да се реализират на европейския пазар на труда.

"Испанският опит в кулинарното изкуство"

sert1

work12

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр. Свищов успешно приключи проект 2016-1-BG01-KA102-023470 „Испанският опит в кулинарното изкуство” Програма: „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор: “Професионално образование и обучение”.

През учебната 2017-2018 година Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр. Свищов ще изпълнява проект 2017-1-BG01-KA102-036034 „Практическо - ориентирано обучение с европейско качество”, по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор Професионално образование и обучение”.

В изпълнение на проекта се предвижда реализиране на две мобилности, включващи две целеви групи:

- Първата група са 10 ученици от професионално направление „Хотелиерствио, ресторантьорство и кетеринг”, които ще проведат триседмична производствена практика в гр. Малага, Испания през м. юли 2018г.

- Втората група включва 10 ученици от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”, които ще заминат за гр. Берлин, Германия за триседмична производствена практика през м. април 2018г.

Всички дейности по изпълнението на проект 2016-1-BG01-KA102-023470 "Испанският опит в кулинарното изкуство" можете да намерите в секция: 2016-1-BG01-KA102-023470 "Испанският опит в кулинарното изкуство" от главното меню.

В сайта http://pglps-mobilecook.info ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2017-1-BG01-KA102-036034 „Практическо - ориентирано обучение с европейско качество”.

 

ОЧАКВАЙТЕ НИ!

 

За проекта

restaurant11ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

-Разширяване на професионалните знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда;
-Насърчаване на езиковото обучение и подобряване на комуникативните умения на участниците на нов чужд език;
-Придобиване на личностни качества като дисциплинираност, отговорност, прецизност, организираност, инициативност, присъщи на работещите в развитите европейски икономики;
-Подпомагане на личностното развитие, пригодността за заетост на ползвателите и по-добрата им адаптивност на европейския пазар на труда.
-Повишаване на привлекателността на професионалното образование и мобилността на отделните ползватели и формиране на стремеж за постоянно професионално развитие и усъвършенстване;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 -Придобити професионални знания и умения в реална работна среда;
-Придобити чуждоезикови познания, с акцент усвояване на специализирана терминология в професионалната област;
-Придобити комуникативни умения на чужд език, вследствие на работа в реална работна среда в страна от ЕС.
-Придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда;
-Повишена мотивацията за участие в бъдещо (формално/неформално) образование или обучение;
-Натрупан опит за личностното развитие, пригодност за заетост на ползвателите на европейския пазар на труда в дългосрочен план;
mechanic

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
В изпълнение на проекта "Практическо-ориентирано обучение с европейско качество" се предвижда реализиране на две мобилности, включващи различни целеви групи:

 

ПЪРВА ЦЕЛЕВА ГРУПА:
– Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия: “Ресторантьор”, Специалност: “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”.

Първата целева група: 10 (десет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – Свищов и едно придружаващо лице;
Работната програма предвижда: триседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Испания;
Място на провеждане на мобилността: Малага, Испания;
Време на провеждане на мобилността: месец юли 2018г.;
Партньор за осигуряване на мобилността: TRIBEKA.

ВТОРА ЦЕЛЕВА ГРУПА:
– Професионално направление: “
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”, Професия: “Техник по транспортна техника”, Специалност: “Автотранспортна техника”.
– Втора целева група: 10 (десет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI и XII клас, Професия: “Техник по транспортна техника”, Специалност: “Автотранспортна техника” на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – Свищов и едно придружаващо лице;
– Работната програма предвижда: триседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Германия;
– Място на провеждане на мобилността: Берлин , Германия;
– Време на провеждане на мобилността: месец април 2018г.;
– Партньор за осигуряване на мобилността: BERLINK.

Придобити професионални знания и умения в реална работна среда.
Придобити езикови познания, с акцент усвояване на специализирана терминология в професионалната област за всяко професионално направление;
Придобити комуникативни умения на чужд език, вследствие на работа в реална работна среда в страна от ЕС.
Придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда;
Придобити знания за културата, традициите, начина на живот и работата в страна от ЕС;
Натрупан опит за личностното развитие, пригодност за заетост на ползвателите на европейския пазар на труда в дългосрочен план;
Увеличена самостоятелността и самочувствието;
Повишена мотивацията за участие в бъдещо (формално/неформално) образование или обучение след края на мобилността в чужбина.

Към Берлин и Малага - за повишаване на професионалните умения

 

 

 

berlin2

malaga1

За поредна учебна година проектно предложение на ПГ по лека промишленост и строителство – гр. Свищов е сред одобрените за финансиране. Гимназията кандидатства по европейска програма „Еразъм+“, Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, проекти за „Образователна мобилност на обучаеми и обучителив сферата на професионалното образование и обучение.

В изпълнение на проекта "Практическо-ориентирано обучение с европейско качество" се предвижда реализиране на две мобилности, включващи различни целеви групи:

Първа група: Триседмична производствена практика в Малага, Испания на 10 ученици от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг” през м. юли 2018г.

Втора група: Триседмична производствена практика в Берлин, Германия на 10 ученици от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства” през м. април 2018г.

Проектното предложение цели подобряване качеството и ефективността на професионалната подготовка на учениците от ПГ по ЛПС, чрез провеждане на европейска практика. Учениците ще надградят своите практически умения по изучаваната професия, ще подобрят езиковите си компетентности и ще се запознаят с културните традиции на посетените държави.

Предвидените мобилности ще предоставят възможност за ефективно взаимодействие на професионалното образование с реалната работна среда. Придобитият европейски опит ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на нашите ученици на пазара на труда както в България, така и в развитите икономики на Стария континент.

За изпълнение на дейностите по проекта училището ще си партнира с две партньорски организации от страните-домакини Tribeka - Испания и Berlink - Германия.

инж. Минко Николов,

Координатор на проекта

 

На 17 март 2017г. приключи обучението по испански език на учениците от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство, участващи в проект 2016-1-BG01-KA102-023470 „Испанският опит в кулинарното изкуство” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор Професионално образование и обучение" за професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг". Обучението включваше изучаване на испански език, ниво А1 с развитие на комуникативните умения, усвояване на специализирана терминология в областта на туризма и по-конкретно  в  ресторантьорството. Езиковата подготовка се проведе от Център за професионално обучение към СА "Д. А. Ценов" - Свищов с лектор хон. преп. Луис Контрерас.

Г-жа Татяна Друмева – секретар на Центъра, поздрави участниците с успешното приключване на занятията и разясни формàта на изпита. Постиженията на учениците се оценяваха от г-н Луис Контрерас – преподавател по испански език във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и директор на Испанския културен център в гр. Велико Търново, г-жа Татяна Друмева – секретар на ЦПО към СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов и г-жа Елена Николаева, преподавател по чужди езици в ПГ по лека промишленост и строителство.

Изпитът протече в две части. Първата беше решаване на писмен тест, а във втората учениците представиха на испански език рецепти за традиционни ястия от българската национална кухня. Гости на устния изпит бяха преподаватели от гимназията, който също изучават испански език по проект 2016-1-BG01-KA101-023476 „Електронното обучение – нов подход за преподаване и учене” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор Професионално образование и обучение". Презентациите на учениците, тяхното поведение и познания по испански език, демонстрирани по време на представянето им за пореден път доказаха, че за младите, амбициозни и способни хора няма непостижими неща.

През месец април предстои връчване на сертификатите за проведеното езиково обучение по испански език, ниво на владеене А1 по Европейската езикова квалификационна рамка на учениците от ПГ по лека промишленост и строителство, но това не е краят на ПЕК (професионална, езикова и културна подготовка). От следващия месец започва професионалната подготовка на учениците с ръководители г-жа Ивелина Енчева и инж. Анета Владимирова, а след това културната и психологопедагогическа подготовки.

Нека пожелаем на учениците да преминат успешно предвидените ПЕК, за да се справят с предизвикателствата на новата за тях работната среда в Испания.

Елена Николаева

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2017-1-BG01-KA102-036034 „Практическо - ориентирано обучение с европейско качество” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование", проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” и проект 2021-1-BG01-KA111-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.