Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 6 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес74
mod_vvisit_counterВчера166
mod_vvisit_counterТази седмица386
mod_vvisit_counterТози месец3305
mod_vvisit_counterВсичко612466

2017-1-BG01-KA102-036034 Практическо-ориентирано

Обява за подбор на ползватели от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

 ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

по проект 2017-1-BG01-KA102-036034 „ПРАКТИЧЕСКО - ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО”

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

povar-jenaУважаеми ученици от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”, във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов обявява прием на заявления за участие в проекта.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващащa  целевa групa от 10 ученици с 1 придружаващ учител - в Малага, Испания, Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в началото на месец юли 2018г. Партньор: TRIBEKA – Испания.

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от ПС и назначена със заповед на Директора на СПГ "Алеко Константинов".

Критериите, по които ще се извърши подбора, са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на ясна и прозрачна процедура при извършване на подбора.

Право на участие имат всички ученици от XIб клас, Професионално направление:Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, от СПГ "Алеко Константинов" – Свищов.

Желаещите да се включат трябва да подадат:

- писмено заявление–декларация, подписана от ученик, родител и класен ръководител;

- мотивационно писмо.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогически съвет и назначена със заповед на директора на СПГ "Алеко Константинов".

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

Критериите за подбор на първи етап се определят от предходната година:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави първо междинно класиране (ПМК):

ПМК = (Среден успех) + 3. (Среден успех от чужд език) + 3. (Среден успех от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка)(Наложени наказания).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО (–5т.), Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗПУО (–10т.)/

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани 13 ученици за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).

Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници в мобилността.

Критериите за подбор на втори етап:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави второ междинно класиране (ВМК):

ВМК3. (Оценка от езиковата подготовка) + 2. (Оценка от професионалната подготовка) + (Оценка от културната подготовка+ (Оценка от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка от I срок)(Наложени наказания от I срок).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО (–5т.), Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗПУО (–10т.)/

Окончателното класиране (ОК) се прави от Комисия за подбор на участници в мобилността като се сумират точките за всеки участник от първо междинно класиране(ПМК) и второ междинно класиране(ВМК):

ОК = ПМК + ВМК

При равен брой точки, при всяко класиране ще се вземе предвид мотивационното писмо.

 malaga2

След направеното класиране, Комисия за подбор на участници в мобилността класира най-добрите 10 участници и трима ученици за резерви.

Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

Междинните и окончателното класиране ще бъде публикувани на сайта на училището (www.pglps-svishtov.com) и сайта на проекта (www.pglps-mobilecook.info).

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите безплатно след 10 октомври 2017г. от госпожа Ценка Петкова в 12 кабинет. Попълнените заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията - госпожа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 12 октомври 2017г.

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 13 октомври 2017г.

 Екипът по проекта

Обява за подбор на ползватели от професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства"

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

по проект 2017-1-BG01-KA102-036034 „ПРАКТИЧЕСКО - ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО”

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

main-repairУважаеми ученици от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”, във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов обявява прием на заявления за участие в проекта.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващащa  целевa групa от 10 ученици с 1 придружаващ учител - в Берлин, Германия, Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в началото на месец април 2018г. Партньор: BERLINK – Германия.

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от ПС и назначена със заповед на Директора на СПГ "Алеко Константинов".

Критериите, по които ще се извърши подбора, са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на ясна и прозрачна процедура при извършване на подбора.

Право на участие имат всички ученици от XIг и XIIг клас, Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, от СПГ "Алеко Константинов" – Свищов.

Желаещите да се включат трябва да подадат:

- писмено заявление–декларация, подписана от ученик, родител и класен ръководител;

- мотивационно писмо.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогически съвет и назначена със заповед на директора на СПГ "Алеко Константинов".

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

Критериите за подбор на първи етап се определят от предходната година:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави първо междинно класиране (ПМК):

ПМК = (Среден успех) + 3. (Среден успех от чужд език) + 3. (Среден успех от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка)(Наложени наказания).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО (–5т.), Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗПУО (–10т.)/

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани 13 ученици за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).

Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници в мобилността.

Критериите за подбор на втори етап:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави второ междинно класиране (ВМК):

ВМК3. (Оценка от езиковата подготовка) + 2. (Оценка от професионалната подготовка) + (Оценка от културната подготовка+ (Оценка от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка от I срок)(Наложени наказания от I срок).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО (–5т.), Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗПУО (–10т.)/

Окончателното класиране (ОК) се прави от Комисия за подбор на участници в мобилността като се сумират точките за всеки участник от първо междинно класиране(ПМК) и второ междинно класиране(ВМК):

ОК = ПМК + ВМК

При равен брой точки, при всяко класиране ще се вземе предвид мотивационното писмо.

 berlin1

След направеното класиране, Комисия за подбор на участници в мобилността класира най-добрите 10 участници и трима ученици за резерви.

Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

Междинните и окончателното класиране ще бъде публикувани на сайта на училището (www.pglps-svishtov.com) и сайта на проекта (www.pglps-mobilecook.info).

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите безплатно след 10 октомври 2017г. от госпожа Ценка Петкова в 12 кабинет. Попълнените заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията - госпожа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 12 октомври 2017г.

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 13 октомври 2017г.

 Екипът по проекта

Покана за родителска среща

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

chef-welcoming-his-guests

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

по проект 2017-1-BG01-KA102-036034 "Практическо ориентирано обучение с европейско качество" по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" за учениците от XI "б" клас професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" и за учениците от XI "г" и XII "г" клас професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства"

 

Уважаеми родители,

Екипът по проект "Практическо ориентирано обучение с европейско качество", изпълняван от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр.Свищов, Ви кани да присъствате на 11.10.2017г. /сряда/ от 17.00ч. в 7 кабинет на първа родителска среща за запознаване със заложените в проекта дейности.

 

Екипът по проекта

 

TRIBEKA

malaga2

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА - ИСПАНИЯ

TRIBEKA е испанска компания, намираща се в Малага, Испания и организира управлението на европейски проекти за мобилност.

Като приемаща организация приема стажанти, работници, ученици и учители, идващи от цяла Европа и осигурява качествени работни места и професионални образователни програми в различни професионални области. Организира професионални посещения, семинари и социо-културни програми. Организацията е специализирана в предоставянето на стажове, обучение , образователни програми и учебни посещения на млади хора и възрастни, идващи от цяла Европа.

Компанията вярва, че транснационалната мобилност като един от най-важните начини за получаване на нови компетентности (знания, умения и нагласи), с цел да се подобри личностното развитие на участниците и пригодност за заетост в европейския пазар на труда. Поради тази причина, основната цел е да предложи на качествени програми, така че участниците да получат максимална полза от испанския опит и да придобият личен опит. Компанията предлага широка гама от услуги за повишаването на професионалната ориентация на фона на променящата се работна среда, за мерки за насърчаване на иновативни подходи в обучението през целия живот.

TRIBEKA е част от Европейската мрежа за обучение (ETN Group), която има дружества в Италия, Испания, Обединеното кралство и България, всички в управлението на европейска специализирана програма за обучение.

BERLINK

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА - ГЕРМАНИЯ

BERLINK e немска компания, свързана с развиването на международни проекти по програма „Учене през целия живот”-„Леонардо да Винчи” и „Еразъм”. Oрганизацията планира и управлява проекти за обучение в Берлин. Има персонал до 20 души, занимаващи се с международна мобилност. Като приемаща организация приема стажанти, работници и учители, идващи от цяла Европа и осигурява качествени работни места и професионални образователни програми в различни професионални области. Организира професионални посещения, семинари и социо-културни програми.

BERLINK е част от Европейската мрежа за обучение (ETN Group), която има дружества в Италия, Испания, Обединеното кралство и България, всички в управлението на европейска специализирана програма за обучение. Берлин е един от най-завладяващите градове в Европа и е идеалното място за плодотворно обучение и трупане на житейски опит.

BERLINK изпълнява поръчки за професионално обучение от страни от цяла Европа, предлагайки им разнообразни пътища за мобилност. Само през последната 2012 г. организацията е работила по 15 проекта в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и туризма с 5 европейски страни – Унгария, Италия, Полша, Словакия, Испания.

 

Още статии...

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование", проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” и проект 2021-1-BG01-KA111-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.