Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 8 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес167
mod_vvisit_counterВчера332
mod_vvisit_counterТази седмица916
mod_vvisit_counterТози месец5277
mod_vvisit_counterВсичко561591

2016-1-BG01-KA102-023470 Испанският опит

Обява за подбор на ползватели

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

по проект 2016-1-BG01-KA102-023470

„ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В КУЛИНАРНОТО ИЗКУСТВО”

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"


Уважаеми ученици от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”, във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, ПГ по лека промишленост и строителство – Свищов обявява прием на заявления за участие в проекта.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващащa  целевa групa от 9 ученици с 1 придружаващ учител - във Валенсия, Испания, Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в началото на месец юли 2017г. Партньор: ESMOVIA – гр.Валенсия, Испания.

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от ПС и назначена със заповед на Директора на ПГЛПС.

Критериите, по които ще се извърши подбора, са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на ясна и прозрачна процедура при извършване на подбора.

Право на участие имат всички ученици от XI б клас, Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов.

Желаещите да се включат трябва да подадат:

- писмено заявление – декларация, подписана от ученик, родител и класен ръководител;

- мотивационно писмо.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогически съвет и назначена със заповед на директора на ПГ по ЛПС.

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

Критериите за подбор на първи етап се определят от предходната година:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави първо междинно класиране (ПМК):

ПМК = (Среден успех) + 3. (Среден успех от чужд език) + 3. (Среден успех от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка)(Наложени наказания).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП (–5т.), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 2 и 3 от ППЗНП (–10т.)/

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани 12 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).

Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници в мобилността.

Критериите за подбор на втори етап:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави второ междинно класиране (ВМК):

ВМК3. (Оценка от езиковата подготовка) + 2. (Оценка от професионалната подготовка) + (Оценка от културната подготовка+ (Оценка от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка от I срок)(Наложени наказания от I срок).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП (–5т.), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 2 и 3 от ППЗНП (–10т.)/

Окончателното класиране (ОК) се прави от Комисия за подбор на участници в мобилността като се сумират точките за всеки участник от първо междинно класиране(ПМК) и второ междинно класиране(ВМК):

ОК = ПМК + ВМК

При равен брой точки, при всяко класиране ще се вземе предвид мотивационното писмо.

След направеното класиране, Комисия за подбор на участници в мобилността класира най-добрите 9 участника и трима ученика за резерви.

Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

Междинните и окончателното класиране ще бъде публикувани на сайта на училището (www.pglps-svishtov.com) и сайта на проекта (www.pglps-mobilecook.info).

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите безплатно след 13 октомври 2016г. от госпожа Ценка Петкова в 12 кабинет. Попълнените заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията - госпожа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 28 октомври 2016г.

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 31 октомври 2016г.

 


Покана за родителска среща

 

 

 

 

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА


по проект 2016-1-BG01-KA102-023470 "Испанският опит в кулинарното изкуство" по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" за учениците от XI "б" клас професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

 

Уважаеми родители,

Екипът по проект „Испанският опит в кулинарното изкуство", изпълняван от ПГ по лека промишленост и строителство - гр.Свищов, Ви кани да присъствате на 15.10.2016г. /събота/ от 10.00ч. в 3 кабинет на родителска среща за запознаване със заложените в проекта дейности.

Екипът на проекта

"Европейски опит за качествено професионално образование и обучение"

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - гр. Свищов успешно приключи проект 2015-1-BG01-KA102-014102 „Европейски опит за качествено професионално образование и обучение” Програма: „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор: “Професионално образование и обучение”.

През учебната 2016-2017 година Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - гр. Свищов ще изпълнява проект 2016-1-BG01-KA102-023470 "Испанският опит в кулинарното изкуство", по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор Професионално образование и обучение”.

В изпълнение на проекта се предвижда мобилност на група от 9 ученици от професионално направление „Хотелиерствио, ресторантьорство и кетеринг”, които ще проведат триседмична производствена практика в гр. Валенсия, Испания през м. юли 2017 г.

Всички дейности по изпълнението на проект 2015-1-BG01-KA102-014102 „Европейски опит за качествено професионално образование и обучение” можете да намерите в секция: 2015-1-BG01-KA102-014102 „Европейски опит за качествено професионално образование и обучение” от главното меню.

В сайта http://pglps-mobilecook.info ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2016-1-BG01-KA102-023470 "Испанският опит в кулинарното изкуство".

ОЧАКВАЙТЕ НИ!

Представяне на проект "Испанският опит в кулинарното изкуство"

За проекта

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

-Разширяване на професионалните знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда;

-Придобиване на знания и умения за приготвяне на традиционни испански ястия и усвояването на спецификите при сервиране на средиземноморски специалитети;

-Повишаване на привлекателността на професионалното образование и мобилността на отделните ползватели и формиране на стремеж за постоянно професионално развитие и усъвършенстване;

-Насърчаване на езиковото обучение и подобряване на комуникативните умения на участниците на новия за тях испански език;

-Придобиване на личностни качества като дисциплинираност, отговорност, прецизност, организираност, инициативност, присъщи на работещите в сферата на ресторантьорството в развитите европейски икономики;

-Подпомагане на личностното развитие, пригодността за заетост на ползвателите и по-добрата им адаптивност на европейския пазар на труда.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

- Придобити професионалните знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда;

- Придобити професионални знания и умения за приготвяне на традиционни испански ястия и усвояването на спецификите при сервиране на средиземноморски специалитети;

- Придобити начални езикови познания, с акцент усвояване на специализирана терминология в областта на ресторантьорството на испански език;

- Придобити комуникативни умения на нов език-испански език, вследствие на работа в реална работна среда в Испания.

- Придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда;

- Придобити знания за културата, традициите, начина на живот и работата в Испания;

- Натрупан опит за личностното развитие, пригодност за заетост на ползвателите на европейския пазар на труда в дългосрочен план;

- Увеличена самостоятелността и самочувствието;

- Повишена мотивацията за участие в бъдещо (формално/неформално) образование или обучение след края на мобилността в чужбина.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Проектът "Испанският опит в кулинарното изкуство" е насочен към професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Испания на 9 (девет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Още статии...

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование" и проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.