Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

Покана за родителска среща

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

 

 

SPG

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

по проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

 

Уважаеми родители,

Екипът на проект „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение", изпълняван от СПГ "Алеко Константинов" - Свищов, Ви кани да присъствате на 8.10.2019 г. /вторник/ от 17.30 ч. на родителска среща. Ще бъдат уточнени начина на пътуване, условията на пребиваване и провеждане на мобилността за двете групи ученици по проекта:

Първа група - ученици от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, професия „Готвач” - XIб, които ще проведат производствена практика в гр. Корк, Ирландия, през м. юли 2020 г.

Втора група - ученици от професионално професионално направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“, професия „Моделиер-технолог на облекло” - и професия „Оператор в производството на облекло” - XIа, които ще проведат производствена практика в гр. Римини, Италия, през м. юли 2020 г.

Очакваме Ви!

Екипът на проекта

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование" по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.