Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 12 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес348
mod_vvisit_counterВчера166
mod_vvisit_counterТази седмица1006
mod_vvisit_counterТози месец4005
mod_vvisit_counterВсичко799199

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ /УЧИТЕЛИ/ - Еrasmus+ (2022-23)

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ - УЧИТЕЛИ
по проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063872 „Европейски опит за професионално образование и обучение” по Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"Уважаеми колеги, във връзка с изпълнение на дейностите по проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063872 „Европейски опит за професионално образование и обучение” СПГ „Алеко Константинов” – Свищов обявява прием на заявления за участие в мобилността. Проектът предвижда едноседмична мобилност в гр. Брага, Португалия с продължителност една седмица и ще се проведе през април, 2023 г. Мобилността на групата учители има за цел повишаване на педагогическата им компетентност чрез запознаване с португалския опит в приложението на STEM технологии в образованието. Петдневната работна програма включва семинарни занятия и професионални визити. Желаещите да се включат в мобилността следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), назначена със заповед на Директора на СПГ „Алеко Константинов” – Свищов.

Задължителни условия за участниците в подбора:
- да са учители, преподаващи предмет/и/ по професионална подготовка - STEM професии (Електротехника и енергетика, Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Производствени технологии и Чужд език по професия) в СПГ или да заемат длъжността заместник директор;
- да нямат наложени дисциплинарни наказания;
- да са запознати със съдържанието и целите на проекта и да имат нагласата да съдействат активно за неговото реализиране;
- да са съгласни личните им данни да бъдат използвани за целите на проекта, както да бъдат снимани във видео- или фото – формат във връзка с участие в дейностите по проекта;
- да притежават умения за работа в екип и организационни умения;
- да са съгласни заснетите изображения да бъдат свободно публикувани, включително в електронен вид, с цел публичност на проекта;
- да предоставят мотивационно писмо.

Критерии за подбора (при изпълнени условия за участие):

- образователна квалификационна степен (ОКС) – до 3 т.
- придобита професионално квалификационна степен (ПКС) – до 5 т.
- участие в квалификационни курсове, семинари, обучения – до 5 т.
- разработване на проекти през учебната 2021-2022 г.– до 5 т.
- реализиране на проекти през учебната 2021-2022 г.– до 5 т.
- брой учебни часове по STEM професии за 2022-2023  г. – до 3 т.
- участие в обучения, отнасящи се до STEM и облачни технологии – до 3 т.
- ниво на владеене на английски език – до 3 т.
- точки, получени при диференцирано заплащане – до 5 т.
- участие в предходни мобилности по програма Еразъм+ - до 3 т.


След първо класиране ще бъдат излъчени участници за предварителна подготовка.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите от г-н Константин Байрактаров.

Заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията – г-жа Сийка Няголова.

Краен срок за подаване на заявления: 7.10.2022 г.
Резултатите от класирането: 10.10.2022 г.


КПУМ

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование", проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” и проект 2021-1-BG01-KA111-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.