Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 17 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес375
mod_vvisit_counterВчера166
mod_vvisit_counterТази седмица1033
mod_vvisit_counterТози месец4032
mod_vvisit_counterВсичко799226

2022-1-BG01-KA121-VET-000063872 „Европейски опит за професионално образование и обучение”

obqva 1

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

- Разширяване на професионалните знания и умения на учениците по изучаваната професия в реална работна среда;
- Насърчаване на езиковото обучение на чужд език;
- Подпомагане на личностното развитие, пригодността за заетост и по-добрата адаптивност на европейския пазар на труда.
- Повишаване на осведомеността на участниците за други култури и страни и за изграждане на мрежи от международни контакти;
- Подкрепа на професионалното развитие на учителите за запознаване със
STEM обучението по професионална подготовка за ученици;
- Повишаване на качеството и привлекателността на професионалното образование, мобилността на ползвателите и формиране на стремеж за постоянно професионално развитие и усъвършенстване;
- Повишаване на авторитета и самочувствието на учителя.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Ученици:
- Придобити професионални знания и умения в реална работна среда;
- Придобити езикови познания и комуникативни умения на чужд език;
- Придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда;
- Придобити знания за културата, традициите, начина на живот и работата в страна от ЕС;
- Натрупан опит за личностното развитие, пригодност за заетост на европейския пазар на труда в дългосрочен план;
- Увеличена самостоятелността и самочувствието;
- Повишена мотивацията за участие в бъдещо обучение след края на мобилността.

За учители:
- Повишена квалификация на учителите за прилагане на европейския опит за дуално обучение;
- Повишено качество на обучението чрез прилагането европейския опит за
STEM обучение по професионална подготовка за ученици;
- Подобрени комуникативни умения на английски език;
- Придобити знания за културата, традициите, образователната система в Португалия;
- Повишена мотивацията за участие в бъдещо обучение след края на мобилността;
- Повишени авторитета и самочувствието на учителите.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

В изпълнение на проект 2022-1-BG01-KA111-VET-000063872 „Европейски опит за професионално образование и обучение” се предвижда реализиране на три мобилности, включващи различни целеви групи:

cartoon-cook-cute-design-vector-02ПЪРВА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия: “Ресторантьор”, Специалност: “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” и  Професия: “Горвач”, Специалност: “Производство на кулинарни изделия и напитки

Първата целева група: 6 (шест) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;

Работната програма предвижда: двуседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Италия;

Място на провеждане на мобилността: Римини, Италия;

Време на провеждане на мобилността: месец юли 2023г.;

Партньор за осигуряване на мобилността: Sistema Turismo.

 

ВТОРА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Професионално направление: „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства" Професия: „Техник по транспортна техника" Специалност: „Автотранспортна техника".

– Втора целева група: 11 (единадесет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас и XII клас - Професия: Професия: „Техник по транспортна техника" Специалност: „Автотранспортна техника" на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов и едно придружаващо лице;

– Работната програма предвижда: двуседмично професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Италия;

Място на провеждане на мобилността: Римини, Италия;

Време на провеждане на мобилността: месец юли 2023г.;

Партньор за осигуряване на мобилността: Sistema Turismo.

 

ТРЕТА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

teacher

– Учители по професионална подготовка.

– Трета целева група: 6 (шест) ползватели (учители, преподаващи предмети от професионална подготовка, директор, заместник-директори) от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов;

– Работната програма предвижда: едноседмична визита, с цел запознаване с работа със STEM обучение по професионална подготовка за ученици;

– Място на провеждане на мобилността: Брага, Португалия;

– Време на провеждане на мобилността: месец март-април 2023г.;

– Партньор за осигуряване на мобилността: BragaMob.

´Подкрепа на професионалното развитие на учителите за STEM обучението по професионална подготовка;

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование", проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” и проект 2021-1-BG01-KA111-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.